Quyết định công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên

0
6499

Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định số 1710/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên. 

Quyết định này đồng thời bãi bỏ 29 thủ tục hành chính ban hành tại quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên.

qd 1710 ub.signed

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here