Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2018

0
6287

Ngày25/7/2018, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên ban hành Văn bản số 847/BQL-HTPL về việc hưởng ứng “ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyền năm 2018”

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018 do Bộ Tư  pháp tổ chức tại Kế hoạch số 1719/KH-BTP ngày 21/5/2018 nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cạp nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật của CBCCVC- NLĐ của Ban; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; giảm thiểu vi phạp pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nội dung công văn trong file đính kèm

847BQL-HTPL

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here