Quyết định hủy bỏ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 256/QĐ-XPVPHC ngày 18/12/2017 của Tổng cục trưởng – Tổng cục Môi trường

0
6987

Ngày 04/6/2018, Tổng cục trưởng – Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-HBXPVPHC hủy bỏ toàn bộ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 256/QĐ-XPVPHC ngày 18/12/2017 của Tổng cục trưởng – Tổng cục Môi trường về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên.

Lý do: Xác định sai đối tượng vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép của Khu công nghiệp Điềm Thụy A.

Theo đó, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/6/2018.

Quyết định số 256/QĐ-XPVPHC ngày 18/12/2017

Quyết định số 02/QĐ-HBXPVPHC ngày 04/6/2018

 

Nguồn tin: Văn phòng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here