Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị Hỗ trợ pháp lý – tuyên truyền kiến thức pháp luật tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Thái Nguyên năm 2018

0
6280

Thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người lao động được tiếp cận thông tin pháp luật trên mọi lĩnh vực một các chính xác, kịp thời đầy đủ, đồng thời giải  đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 583/KH-BQL ngày 17/5/2018 về tổ chức hội nghị Hỗ trợ pháp lý – tuyên truyền kiến thức pháp luật tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Thái Nguyên năm 2018.

Nội dung Kế hoạch theo file đính kèm.

 583KH-BQL

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here