Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên năm 2018

0
4603

Ngày 10/5/2018 ,Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 541/KH-BQL tuyên truyền về CCHC năm 2018.

Nội dung Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2018 theo file đính kèm.

541KH-BQL

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here