Một số văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

0
2919

Ngày 16/01/2018, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã ban hành các Văn bản thông tin về một số văn bản quy phạm pháp luật, chế độ chính sách mới có liên quan đến doanh nghiệp và người lao động mới có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 như  Luật quản lý Ngoại thương;  Chính sách bảo hiểm đối với  người lao động; Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và …

Nội dung Công văn trong file đính kèm

82BQL-HTPL 84BQL-HTPL (1) 83BQL-HTPL

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here