Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018

0
6021

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018, Với mục đích tạo sự chuyển biến nhận thức về pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật cho các cán bộ, nhân viên của Ban, các đơn vị trực thuộc Ban và các doanh nghiệp trong các KCN; góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 1198/KH-BQL ngày 21/12/2017 về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.

Nội dung Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 chi tiết trong file đính kèm.

1198 hỗ trợ pháp lý cho dn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here