Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

0
4241

Triển khai Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các tổ chức, đơn vị, phòng, ban có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, đồng thời đảm bảo Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thống nhất, hiệu quả các nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong KCN hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 1071/KH-BQL ngày 17/11/2017 về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

Nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và toàn văn Bộ Luật hình sự  theo file đính kèm.

Kế hoạch Bộ luật hình sự

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here