Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

0
198
Thủ tục hành chính Thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tai Bộ phận một cửa của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên – phường Bách Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

– Hồ sơ hợp lệ: Phòng Quản lý QHXD thẩm định các nội dung tài liệu trong hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ đạt yêu cầu trình Lãnh đạo Ban ký duyệt kết quả.

– Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Phòng Quản lý QHXD thông báo cho bộ phận một cửa và tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định về thành phần hồ sơ; thời gian thông báo không quá 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lời cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản, trong đó giải thích rõ lý do. Thời gian trả lời không quá 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả

Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên
Thành phần, số lượng hồ sơ * Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

– Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;

– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

* Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng;

– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát.

d. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Kết quả thưc hiện Giấy phép xây dựng
Lệ phí (nếu có) Không
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) – Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới. – Giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  Luật Xây dựng  số 50/2014/QH13;

– Nghị định số Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tải tệp đính kèm: 5. Gia han, cap lai GPXD

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here