Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

0
194
Thủ tục hành chính Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tai Bộ phận một cửa của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên – phường Bách Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

– Hồ sơ hợp lệ: Phòng Quản lý QHXD thẩm định các nội dung tài liệu trong hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ đạt yêu cầu trình Lãnh đạo Ban ký duyệt kết quả.

– Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Phòng Quản lý QHXD thông báo cho bộ phận một cửa và tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định về thành phần hồ sơ; thời gian thông báo không quá 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lời cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản, trong đó giải thích rõ lý do. Thời gian trả lời không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả

Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên
Thành phần, số lượng hồ sơ – Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng;

– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

– Bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng;

– Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

d. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Kết quả thưc hiện Giấy phép xây dựng điều chỉnh.
Lệ phí (nếu có) Không
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng: – Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc; – Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính; – Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính  Luật Xây dựng  số 50/2014/QH13;

– Nghị định số Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

– Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng V/v thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Tải tệp đính kèm: 6. Điều chỉnh Giấy phép xây dựng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here