Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm mà chưa có trong dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt

0
264
Thủ tục hành chính . Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm mà chưa có trong dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Trình tự thực hiện – Bước 1: Trước khi khởi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, Chủ đầu tư phải nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

– Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

+ Hồ sơ hợp lệ: Phòng Quản lý quy hoạch xây dựng thẩm định các nội dung tài liệu trong hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ đạt yêu cầu trình Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN cấp giấy phép.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Ban Quản lý các KCN thông báo cho Chủ đầu tư hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định về thành phần hồ sơ; thời gian thông báo không quá 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì Ban Quản lý các KCN trả lời cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản, trong đó giải thích rõ lý do. Thời gian trả lời không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

– Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên
Thành phần, số lượng hồ sơ – Đối với công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu;

+ Một trong các giấy tờ về cho phép đầu tư xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền;

+  Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được thẩm tra trong đó thể hiện: vị trí, độ dốc, hướng tuyến công trình (đối với các công trình theo tuyến); mặt bằng, mặt cắt điển hình; chiều sâu công trình; điểm đấu nối kỹ thuật;

+ Văn bản thoả thuận hướng tuyến của Ban quản lý các KCN nếu công trình chưa được xác định trong quy hoạch được phê duyệt.

– Đối với công trình tuy nen và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngầm thì tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

d, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Kết quả thưc hiện Giấy phép xây dựng
Lệ phí (nếu có) 100.000 VNĐ
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) – Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu kèm theo (ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/05/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên).
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

– Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17/8/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm;

– Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/05/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

– Quyết định số: 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/03/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tải tệp đính kèm: 2. Cấp GPXD công trình ngầm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here