Cấp phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình

0
206
Thủ tục hành chính Cấp phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình
Trình tự thực hiện Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên – phường Bách Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

– Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra danh mục hồ sơ, viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

– Hồ sơ hợp lệ: Phòng Quản lý QHXD thẩm định các nội dung tài liệu trong hồ sơ theo quy định, nếu hồ sơ đạt yêu cầu trình Lãnh đạo Ban ký duyệt kết quả.

– Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì Phòng Quản lý QHXD thông báo cho bộ phận một cửa và tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định về thành phần hồ sơ; thời gian thông báo không quá 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lời cho tổ chức, cá nhân bằng văn bản, trong đó giải thích rõ lý do. Thời gian trả lời không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả

Tổ chức, cá nhân xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên
Thành phần, số lượng hồ sơ – Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình.

– Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình theo quy định của pháp luật.

– Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế mô tả thực trạng công trình được di dời, gồm mặt bằng, mặt cắt móng và bản vẽ kết cấu chịu lực chính; bản vẽ tổng mặt bằng địa điểm công trình sẽ được di dời tới; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt móng tại địa điểm công trình sẽ di dời đến.

– Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện.

– Phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện gồm:

+ Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ được di dời đến; giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời công trình;

+ Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.

d. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Kết quả thưc hiện Giấy phép di dời công trình
Lệ phí (nếu có) 100.000 VNĐ
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) – Phù hợp với vị trí và tổng mặt bằng của dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản. – Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa, bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh. – Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Luật xây dựng năm 2014.

– Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của chính phủ về giấy phép xây dựng;

– Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của bộ xây dựng v/v thực hiện Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

– Quyết định số 496/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Tải tệp đính kèm: 4. Cấp Phép XD khi di doi CT

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here