Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

0
173
Thủ tục hành chính Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Trình tự thực hiện – Bước 1: Người sử dụng lao động phải đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, hồ sơ đề nghị nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên:

+ Hồ sơ đủ điều kiện: Cán bộ tiếp nhận, viết giấy hẹn.

+ Hồ sơ không đủ điều kiện: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

– Bước 2: Phòng Quản lý Lao động tiếp nhận và thụ lý hồ sơ, thẩm định đối chiếu với các quy định của pháp luật có liên quan, trình lãnh đạo Ban Quản lý các KCN xác nhận và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp không xác nhận thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn, nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.
Thành phần, số lượng hồ sơ – Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

– Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;

– Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chính hoặc 01 bản sao nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời gian giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Kết quả thưc hiện Văn bản chấp thuận
Lệ phí (nếu có) Không
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Bộ luật Lao động 2012;

– Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN, KCX, KKT và khu CNC;

– Biên bản ủy quyền giữa Sở Lao động Thương binh và xã hội và Ban quản lý các KCN Thái Nguyên ngày 13/4/2015.

Tải tệp đính kèm: 6. Thủ tục Xác nhận không cấp GPLĐ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here