Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

0
290
Thủ tục hành chính Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
Trình tự thực hiện – Bước 1: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ báo cáo giải trình tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên:

+ Hồ sơ đủ điều kiện: Cán bộ tiếp nhận, viết giấy hẹn.

+ Hồ sơ không đủ điều kiện: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

– Bước 2: Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện giải quyết thì tổng hợp làm tờ trình gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định (thời gian thực hiện 20 ngày).

– Bước 3: Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên nhận văn Bản chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh và ra thông báo chấp thuận cho tổ chức sử lao động ( thời gian thực hiện 5 ngày)

– Bước 4: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên
Thành phần, số lượng hồ sơ – Hồ sơ trong trường hợp 1: Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

– Hồ sơ trong trường hợp 2: báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Thời gian giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Kết quả thưc hiện Văn bản chấp thuận
Lệ phí (nếu có) Không
Yêu cầu điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) – Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài mẫu số 1. – Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài mẫu số 2.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Bộ luật Lao động 2012;

– Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

– Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong KCN, KCX, KKT và khu CNC;

– Biên bản ủy quyền số 579/UBND-VX ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân tỉnh thái Nguyên cho Ban quản lý các KCN Thái Nguyên.

Tải tệp đính kèm: 5. Giải trình nhu cầu sử dụng LĐNN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here