Trung tâm dạy nghề các KCN

0
6334
Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc
Ngày sinh: 22/11/1965
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.645.389
Điện thoại di động:
Email:
Đ/c: Vũ Tuấn Anh – Phó Trưởng phòng
Ngày sinh: 16/11/1986
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.645.389
Điện thoại di động:
Email:
Đ/c: Phạm Văn Tuân – Phó Trưởng Trạm Dịch vụ KHCN&MT
Ngày sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.645.389
Điện thoại di động:
Email:
Đ/c: Nguyễn Hoàng Phương – Phụ Trách phòng Đào tạo
Ngày sinh: 15/10/1985
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.645.389
Điện thoại di động:
Email:
Đ/c: Bùi Phường Thùy – Kế toán
Ngày sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.645.389
Điện thoại di động:
Email:
Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Hà – Nhân viên
Ngày sinh: 1988
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.645.389
Điện thoại di động:
Email:
Đ/c: Hoàng Việt hưng – Nhân viên
Ngày sinh: 1978
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.645.389
Điện thoại di động:
Email:
Đ/c: Trần Văn Sĩ – Nhân viên
Ngày sinh: 1981
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.645.389
Điện thoại di động:
Email:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here