Văn phòng Ban

0
3837
Đ/c: Hoàng Thị Bích Ngọc – Chánh Văn phòng
Ngày sinh: 08/12/1975
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.845435
Điện thoại di động: 0914.668.009
Email: ngochtb.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Đặng Văn Tân – Phó Chánh Văn phòng
Ngày sinh: 10/8/1987
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.845435
Điện thoại di động: 0912.456.283
Email: tandv.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Ngô Thị Thanh Phương – Chuyên viên
Ngày sinh: 09/12/1991
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.845435
Điện thoại di động: 0941.648.666
Email: phuongntt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Vũ Quốc Khánh – Chuyên viên
Ngày sinh: 03/9/1994
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.845435
Điện thoại di động: 0962.211.224
Email: ​khanhvq.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here