Phòng Thanh tra

0
3181
Đ/c: Trịnh Thị Thanh Hòa – Phó Trưởng phòng
Ngày sinh: 10/10/1980
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.845.436
Điện thoại di động: 0904.277.009
Email: hoattt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Dương Mai Liên – Chuyên viên
Ngày sinh: 4/12/1990
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.845.436
Điện thoại di động: 0911.234.368
Email: liendm.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here