Phòng Tài chính – Kế toán

0
3301
Đ/c: Đỗ Thị Khánh – Trưởng phòng
Ngày sinh: 25/9/1969
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.762.050
Điện thoại di động: 01664.756.390
Email: khanhdt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Đặng Thị Liễu – Chuyên viên
Ngày sinh: 19/7/1991
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.762.050
Điện thoại di động: 0989.864.762
Email: lieudt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Đào Thị Hường – Chuyên viên
Ngày sinh: 14/3/1991
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.762.050
Điện thoại di động: 01692.106.571
Email: huongdt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Nguyễn Thị Phương Thanh – Chuyên viên
Ngày sinh: 15/10/1985
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.762.050
Điện thoại di động: 0915.328.581
Email:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here