Phòng Quản lý Môi trường

0
3125
Đ/c: Dương Văn Cường – Phó Trưởng phòng
Ngày sinh: 24/2/1980
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.762.049
Điện thoại di động:0915.590.084
Email: cuongdv.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Nguyễn Thị Kim Dung – Chuyên viên
Ngày sinh: 6/2/1990
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan:  02083.762.049
Điện thoại di động: 0973.496.082
Email: dungntk.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Hoàng Văn Dũng – Chuyên viên
Ngày sinh: 19/6/1992
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.762.049
Điện thoại di động: 0971.074.888
Email: dunghv.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Hoàng Thị Hồng Vân – Chuyên viên
Ngày sinh: 24/8/1994
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.762.049
Điện thoại di động: 01688.308.216
Email:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here