Phòng Quản lý Lao động

0
3135
Đ/c: Phan Công Minh – Trưởng phòng
Ngày sinh: 13/4/1959
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
Điện thoại cơ quan: 02083.845.503
Điện thoại di động: 0912.285.593
Email: minhpc.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hiền – Chuyên viên
Ngày sinh: 15/4/1988
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.845.503
Điện thoại di động: 0969.696.365
Email: hienntt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Ngô Xuân Cầu – Chuyên viên
Ngày sinh: 2/2/1980
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.845.503
Điện thoại di động: 0975.667.390
Email: caunx.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here