Phòng Quản lý Doanh nghiệp

0
6679
Đ/c: Phạm Tuấn Anh – Phó Trưởng phòng
Ngày sinh: 21/7/1984
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.845.224
Điện thoại di động:0977.456.306
Email: anhpt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Nguyễn Quang Vinh – Chuyên viên
Ngày sinh: 18/9/1973
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.845.224
Điện thoại di động: 0979.825.737
Email: vinhnq.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Đỗ Thị Tảo – Chuyên viên
Ngày sinh: 01/02/1983
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.845.224
Điện thoại di động: 0972.602.802
Email: taodt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Nhữ Đại Dương – Chuyên viên
Ngày sinh: 26/4/1984
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.845.224
Điện thoại di động: 0987.895.505
Email:duongnd.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here