Phòng Quản lý Đầu tư

0
1222
 

Đ/c: Mã Văn Huy – Trưởng phòng Quản lý Đầu tư
Ngày sinh: 5/7/1978
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.745.657
Điện thoại di động: 0912.204.225
Email: huymv.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
  Đ/c: Đỗ Thị Hoàng Yến – Chuyên viên
Ngày sinh: 11/4/1993
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.745.657
Điện thoại di động: 01672.913.876
Email: yendth.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Ngô Thị Hảo – Chuyên viên
Ngày sinh: 19/2/1981
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.745.657
Điện thoại di động: 0987.905.624
Email: haont.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here