Phòng Hỗ trợ pháp lý

0
3084
Đ/c: Trịnh Thị Hải Yến – Chuyên viên
Ngày sinh: 18/10/1984
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.762.060
Điện thoại di động: 0987.344.491
Email: yenth.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Đoàn Ngọc Thanh – Chuyên viên
Ngày sinh: 9/9/1979
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.762.060
Điện thoại di động: 0977.772.315
Email: thanhdn.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here