Phòng Đại diện các khu công nghiệp và Quản lý Xuất nhập khẩu

0
6556
Đ/c: Nguyễn Quyết Tiến – Chuyên viên
Ngày sinh: 02/9/1988
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.761.435
Điện thoại di động: 0911.114.567
Email: tiennq.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Hoàng Thị Kim Dung – Chuyên viên
Ngày sinh: 17/3/1978
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.761.435
Điện thoại di động: 0916.195.028
Email: dunghtk.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Lê Duy Quý – Chuyên viên
Ngày sinh: 25/10/1990
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.761.435
Điện thoại di động: 0984.992.255
Email: quyld.bqlkcn@thainguyen.gov.vn
Đ/c: Nhữ Thanh Tùng – Chuyên viên
Ngày sinh: 16/7/1992
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cơ quan: 02083.761.435
Điện thoại di động: 0972.657.144
Email:tungnt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here