Đề án: “Thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông theo hướng hiện đại tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên”

0
1088

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa phê duyệt Đề án “Thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông theo hướng hiện đại tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên”.

Ngày 12/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND, Phê duyệt Đề án “Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên” số 286/ĐA-BQL ngày 31/3/2017 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên.

Theo đó, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung Đề án đã được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả.

Đề án số 286/ĐA-BQL ngày 31/3/2017 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here