Ông Phan Mạnh Cường

0
3753
Ông: Phan Mạnh Cường – Trưởng Ban
Ngày sinh: 02/8/1971
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 02083.845.435
Điện thoại di động: 0912.735.380
Email: cuongpm.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here