Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên Triển khai thi hành luật Tiếp cận thông tin

0
2833

Ngày 20/6/2017, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 580/KH-BQL về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

 Nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin  theo file đính kèm.

580KH-BQL

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here