Triển khai thực hiện Dự án Đầu tư sân golf Yên Bình

07-10-2019 10:57

 

Ngày 25/9, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án Đầu tư sân golf Yên Bình. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Phú Bình; lãnh đạo Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG và các đơn vị liên quan.

Dự án Đầu tư sân golf Yên Bình được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án tại xã Nga My, xã Điềm Thụy và xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình. Đến nay, sau khi được chấp thuận chủ trương, Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG đã hoàn thành việc rà soát hiện trạng sử dụng đất, khảo sát địa hình đo đạc địa chính và xác định ranh giới quy hoạch điều chỉnh dự án; hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Đồng thời Công ty TNHH Golf Yên Bình TNG đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án đầu tư và trình UBND tỉnh thẩm định cấp quyết định chủ trương đầu tư sau khi quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án được phê duyệt.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai của dự án, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành của tỉnh, UBND huyện Phú Bình, đơn vị chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu, xem xét, xác định rõ tên của dự án sao cho phù hợp với quy định; sớm trình các thủ tục thẩm định quy trình đấu thầu theo đúng quy định trước ngày 15/10.

Nguồn: thainguyen.gov.vnBAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/