Tuyên truyền về cài đặt, sử dụng phần mềm “KHAI BÁO Y TẾ QR – CODE” phiên bản 3.0/2021

26-02-2021 14:56

Nhằm tăng cường các hoạt động trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã xây dựng và nâng cấp phần mềm hướng dẫn “KHAI BÁO Y TẾ QR-CODE” với phiên bản 3.0/2021. Để phục vụ người dân có thể “KHAI BÁO Y TẾ” trong quá trình ĐI VÀ ĐỂN bằng MÃ QR-CODE tại các địa điểm yêu cầu khai báo theo Quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid19, Bộ Y tế và của tỉnh.

Thông tin chi tiết tại đây !

 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/