THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (Nghị định số 161/2018/NĐ-CP)

25-08-2021 07:33

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

(Nghị định số 161/2018/NĐ-CP) tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

Thông tin chi tiết tại đâyThống kê truy cập

Đang truy cập: 9248

Tổng truy cập: 1243216

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/