Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức bql các kcn thái nguyên năm 2021

14-01-2022 17:47

 

Ban Quản lý các KCN Thái Nguyênthông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức  năm 2021 

Thông tin chi tiết tại đây./.

VP
Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9524

Tổng truy cập: 1243312

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/