Thông báo Kế hoạch thanh lý vật liệu thu hồi sau tháo dỡ công trình

04-01-2021 14:18

Thông báo Kế hoạch thanh lý vật liệu thu hồi tháo dỡ công trình, tài sản ; thanh lý, hủy thiết bị văn phòng, công cụ dụng cụ hư hỏng của BQL các KCN Thái Nguyên ( Mã ĐVSDNS: 1040148)

Thông tin chi tiết tại đây !

TCKT
BQLKCN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/