QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN ĐEO KHẨU TRANG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NƠI CÔNG CỘNG

25-02-2021 08:17

Bộ Y tế hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống COVID-19 nơi công cộng 

Thông tin chi tiết tại đâyBAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/