QĐ về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên

17-04-2021 16:37

QĐ về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 

Thông tin chi tiết tại đây 

VP
BQL KCN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1325214

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/