QĐ về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên

17-04-2021 16:37

QĐ về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2021 của Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 

Thông tin chi tiết tại đây 

VP
BQL KCN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/