Cơ cấu Lãnh đạo Ban

03-05-2021 14:37

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - TP. Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 02083.845.434

Email: bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Phan Đức Cường: Trưởng ban

ĐTDĐ:     

0913.509.355

Email:

cuongpd.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trần Quốc Trung: Phó Trưởng ban

ĐTDĐ:

0915196808

Email:

quoctrung.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c Nguyễn Quốc Trinh: Phó Trưởng ban

ĐTDĐ:

0985411888

Email:

trinhnq.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Phạm Mạnh Hùng: Phó Trưởng ban

ĐTDĐ:

0983987769

Email:

hungpm.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Quyết Tiến: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0911114567

ĐTCQ:

0208.3762.050

Email:

tiennq.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Trịnh Thị Thanh Hòa: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0916.39.77.37

Email:

hoattt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng: Trưởng phòng Quản lý Đầu tư

ĐTDĐ:

0977426378

Email:

dungnt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Đặng Văn Tân: Phó Trưởng phòng Quản lý Đầu tư

ĐTDĐ:

0983.703.943

Email:

tandv.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Hoàng Thị Bích Ngọc: Trưởng phòng Quản lý Doanh Nghiệp

ĐTDĐ:

0914.668.009

Email:

ngochtb.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Phạm Tuấn Anh: Trưởng phòng Quản lý Tài Nguyên và Môi trường

ĐTDĐ:

0977.456.306

Email:

anhpt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Ngô Mạnh Hùng: Trưởng phòng Quy hoạch - Xây dựng

ĐTDĐ:

0978.333.935

ĐTCQ:

02083.845.669

Email:

hungnm.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

VP
BQL KCN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/