Cơ cấu Lãnh đạo Ban

03-05-2021 14:37

 

 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - TP. Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại : 02083.845.434

Email: bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Phan Đức Cường: Trưởng ban

ĐTDĐ:     

0913.509.355

Email:

cuongpd.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c Trần Quốc Trung: Phó Trưởng ban

ĐTDĐ:

0915.196.808

Email:

quoctrung.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c Mai Trọng Tấn: Phó Trưởng ban

ĐTDĐ: 

0906.196.626

Email:

tanmt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Phạm Mạnh Hùng: Phó Trưởng ban

ĐTDĐ:

0983.987.769

Email:

hungpm.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Quyết Tiến: Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0911.11.4567

ĐTCQ:

0208.3762.050

Email:

tiennq.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng: Trưởng phòng Quản lý Đầu tư

ĐTDĐ:

0977.426.378

Email:

dungnt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Phạm Tuấn Anh: Trưởng phòng Quản lý Tài Nguyên và Môi trường

ĐTDĐ:

0977.456.306

Email:

anhpt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Ngô Mạnh Hùng: Trưởng phòng Quy hoạch - Xây dựng

ĐTDĐ:

0978.333.935

ĐTCQ:

02083.845.669

Email:

hungnm.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c:  Đoàn Ngọc Thanh: Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh Nghiệp

ĐTDĐ:

0977.772.315

Email:

thanhdn.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

Đ/c: Trịnh Thị Thanh Hòa: Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0916.39.77.37

Email:

hoattt.bqlkcn@thainguyen.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VP
BQL KCN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9917

Tổng truy cập: 1243311

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/