Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2021

20-07-2021 08:13

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý II năm 2021 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

 

 

 

Thông tin chi tiết tại đây.

VP
BQLKCN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9727

Tổng truy cập: 1243302

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/