Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng

24-12-2021 22:01

Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện.

Danh sách thi sinh không đủ điều kiện.Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8534

Tổng truy cập: 1243205

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/