Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

24-06-2021 14:30

Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 

Thông tin chi tiết tại đây !

VP
BQLKCN

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 10946

Tổng truy cập: 1243239

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/