Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên công bố công khai cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa

21-06-2021 09:59

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8073

Tổng truy cập: 1243151

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/