Các dự thảo lấy ý kiến góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Dự thảo văn bản quản lý trang tin

Ngày xuất bản 25-08-2021 Ngày hết hạn 31-08-2021

Tải về Xem các góp ý

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 11486

Tổng truy cập: 1243248

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/