Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1728/TB-BQL thông báo v/v tuyển dụng lao động theo hợp đồng 68/2000/nđ-cp( ( nghị định 161/2018/nđ-cp) tại bql các kcn thái nguyên 25/08/2021 Phan Đức Cường
2 1242/TB-BQL thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/nđ-cp vào làm việc tại ban quản lý các kcn thái nguyên 21/06/2021 Phan Đức Cường

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/