Tìm kiếm

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1764 TB-BQL Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử của Ban Quản lý các kcn Thái Nguyên 31/08/2021 Phan Đức Cường
2 1715BQL-QHXD Công khai và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về hồ sơ nhiệm vụ quy chung xây dựng kcn đô thị - dịch vụ Phú Bình 25/08/2021 Phan Đức Cường
3 112/QĐ-BQL Quyết định về việc thay đổi nhân sự tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC tại Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 21/06/2021 Phan Đức Cường

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/