Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020

10-04-2020 14:51

QLLĐ
BQLKCN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/