Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên Tổ chức phát động hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covitd-19"

09-04-2020 14:25

QLLĐ
BQLKCN

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN

Trụ sở: Phường Bách Quang - Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.845 435 / Fax: 02083.845 434

Email: bbt@bqlkcnthainguyen.gov.vn / Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn/