Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên phản hồi thông tin báo chí lần 2

Thông qua theo dõi thông tin về giải quyết vụ việc phản hồi thông tin báo chí tại Công văn...

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện cơ chế, chính sách, cải thiện hạ tầng Khu công nghiệp – Thành công trong thu hút đầu tư FDI

          Thái Nguyên là một tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển các...

Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên phản hồi thông tin báo chí

Ngày 02/10/2018, Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên phát hiện trên Báo điện tử Xây dựng có đăng tải...

Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên tuyên tryền, Phổ biến Kế hoạch chuyển đổi mã mạng

Căn cứ Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế...

TIN HOẠT ĐỘNG

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

THỜI SỰ TỔNG HỢP

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

VIDEOS

NHIỀU NGƯỜI XEM